شناخت زنان سکسی و فعال (شناخت زنان حین سکس)

شناخت زنان سکسی و فعال (شناخت زنان حین سکس)

برای دانلود مقاله PDF کامل کلیک کنید. (تصاویر در وبلاگ قابلیت انتشار ندارند)

فعال بودن زن به شکلهای مختلف بروز پیدا می‌کند:

– نمایش و آشکار نمودن تمایل خود به انجام سکس

– پوشیدن لباسهای خاص برای جلب توجه و نمایش اندام برهنه

– استفاده از کلمات و جملات جنسی همراه با شوخی و طنز یا تعریف جوکهای سکسی

– عشوه و ناز کردن برای مرد و بگونه‌ای طنازی

– استفاده از بوی خوش و تحریک‌امیز

– استفاده از رنگهای تند و تحریک‌کننده در لباسها و آرایش مثل: قرمز، زرد، سبز و …

– مالیدن بدن خود به بدن مرد

– رقص سکسی یا استریپ‌تیز (برهنه شدن تدریجی همراه رقص با موزیک)

– مالیدن اندام جنسی مثل سینه‌ها، رانها، باسن و آلت تناسلی هنگام رقصیدن ملایم یا استریپ‌تیز

– کمک به مرد برای کشف نقاط حساس بدن زن به هنگام نوازش یا خوردن و لیسیدن

– بروز اشتیاق خود به مرد برای لمس یا لیسیدن و یا خوردن محل خاصی از بدن که خیلی دوست دارد

– آزادانه آه و ناله‌های سکسی خود را بروز دهد زیرا باعث تحریک شدید مرد شده و مرد را در انجام سکس فعالتر می‌نماید.

– از گفتن کلمات سکسی تند در حین سکس ابایی نداشته باشد حتی فحش سکسی که بسیار تحریک‌کننده است.

برای دانلود مقاله PDF کامل کلیک کنید. (تصاویر در وبلاگ قابلیت انتشار ندارند)